Ekleniş Tarihi 3.05.2019 00:00:00


"NE GÜZEL VET FAK"

Saygıdeğer Meslektaşım,

Fakültemiz Mayıs 2016 tarihi itibariyle EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitimi Veren Kuruluşlar Birliği) tarafından uluslararası tanınırlığı onanan, Ülkemizdeki (Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi veteriner Fakültesi) beş veteriner fakültesinden biridir.

Fakültemizin tanınırlığının geliştirilip “Tam Akreditasyon” sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Bu süreçte fakültenin, önemli bir paydaşı olan mezunları ile bağını koparmadan, etkili iletişim kurmak ve işbirliği olanaklarını geliştirmek, Fakültemizin vizyonunun güncel kalmasına yardımcı olacaktır. Sizlerin mezuniyet sonrası deneyimleriniz sonucunda, Fakültemiz eğitim-öğretim müfredatı hakkında görüşlerinizin toplanması ve çalıştığınız alanda ihtiyaç hissettiğiniz konularda Fakültemizden (Kurs, Panel, Seminer) beklentilerinizin belirlenmesi veya öneriler doğrultusunda oluşturulacak konu başlıkları hakkında iletişim kurulması amaçlanmaktadır.

Fakültemizin akreditasyon çalışmaları süresince, mezunlarına etkin bir şekilde ulaşılması ve geri dönüşlerin hızlı ve doğru bir şekilde alınabilmesi için, çağımız iletişim araçlarının kullanılması yararlı olacaktır düşüncesiyle mezun öğrenci veri tabanı oluşturulmaktadır. Fakültemiz web sayfası üzerinde oluşturulan buluşma sahası  “Mezunlar Platformu” başlığı altında olacaktır.

Öncelikle ilk iş kayıt olmanızdır. Daha sonra bizim için oldukça öneme sahip olan iki anketimiz var. İlki “ İlk Gün Yeterlikleri” ikincisi ise “Mezun Memnuniyet Anketi”. Anketlere verilen cevapların kimin tarafından verildiği bizler tarafından bilinmeyecektir. Fakültenizin sizin görüşlerinize ihtiyacı olduğunu düşünerek soruları objektif olarak cevaplamanız önemlidir. Kayıt sırasında verdiğiniz bilgiler ve anket sonuçları “Akreditasyon” çalışmalarında yol gösterici olacaktır. Gücümüz birlik, beraberlik ve dayanışmadan gelir.

“VET FAK” RUHUNU CANLI TUTMAK DİLEĞİYLE…                                                                 

Prof. Dr. Ülker Eren

                                                                                                                     Mezunlar Platformu

Komisyonu Başkanı